CDL INVESTMENTS NPVCDL INVESTMENTS NPVCDL INVESTMENTS NPV

CDL INVESTMENTS NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CDI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CDL INVESTMENTS NPV

Tổng tài sản của CDI trong H2 23 là 319.37 M NZD, tăng 4.18% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 347.31% trong H2 23 tới 5.64 M NZD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NZD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY