Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty New Zealand hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty New Zealand hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như WINTON LAND LTD NPV hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như WINTON LAND LTD NPV, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PCTPRECINCT PRO NZ & PRECINCT PRO INV UNITS NPV
1.872 B NZD1.160 NZD−1.69%436.591 K0.35−0.09 NZD−286.93%5.72%Tài chính
Mua
KPGKIWI PROPERTY GROUP LIMITED NPV
1.329 B NZD0.835 NZD0.00%550.533 K0.38−0.07 NZD−139.51%7.40%Tài chính
Theo dõi
ARGARGOSY PROPERTY LTD NPV
948.829 M NZD1.075 NZD−4.02%307.478 K0.88−0.13 NZD−143.37%6.17%Tài chính
Theo dõi
SPGSTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A
682.028 M NZD1.23 NZD+0.82%282.315 K1.13−0.21 NZD−166.19%6.88%Tài chính
Theo dõi
WINWINTON LAND LTD NPV
584.329 M NZD2.03 NZD+3.05%18.358 K0.3315.650.13 NZD−67.65%1.62%Tài chính
Sức mua mạnh
IPLINVESTORE PROPERTY LTD NPV
381.298 M NZD1.03 NZD+0.98%123.368 K0.71−0.18 NZD−156.88%8.33%Tài chính
Theo dõi
CDICDL INVESTMENTS NPV
204.276 M NZD0.680 NZD−2.86%20.314 K0.7014.690.05 NZD−57.64%5.88%Tài chính
APLASSET PLUS LIMITED UNITS NPV
74.357 M NZD0.205 NZD0.00%4.356 K0.03−0.05 NZD−360.73%1.25%Tài chính
Sức mua mạnh