CHORUS LTD NPVCHORUS LTD NPVCHORUS LTD NPV

CHORUS LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

7.190.00 0.00%
Các chuyên gia 6 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho CNU có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 7 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho CNU trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu CHORUS LTD NPV dự kiến sẽ đạt ‪508.00 M‬ NZD. Hãy xem doanh thu và thu nhập của CHORUS LTD NPV để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của CNU7.19 NZD với giá ước tính tối đa là 8.32 NZD và giá ước tính tối thiểu là 5.64 NZD. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem CHORUS LTD NPV biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức CNUtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 7 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu CNU trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng trung tính, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là trung tính. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.