Các công ty của Các công ty New Zealand hoạt động trong một ngành: viễn thông

Danh sách sau có Các công ty New Zealand hoạt động trong cùng ngành, viễn thông. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CHORUS LTD NPV hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như CHORUS LTD NPV, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SPKSPARK NEW ZEALAND LTD NPV
7.574 B NZD4.100 NZD−1.80%3.841 M1.4416.730.25 NZD+10.01%7.61%Truyền thông
Theo dõi
CNUCHORUS LTD NPV
3.159 B NZD7.320 NZD+0.55%115.191 K0.41201.100.04 NZD−67.15%6.11%Truyền thông
Theo dõi