Viễn thông (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
13.535B
Giá trị vốn hóa thị trường
720.509K
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
+1.83%
Hiệu suất Tháng
+13.19%
Hiệu suất Năm
+10.66%
Hiệu suất YTD
           
CNU CHORUS LTD NPV
7.850.96%0.07Mua70.151K550685.353.472B70.170.14817.00
SKT SKY NETWORK TELEVI NPV
2.51-1.18%-0.03Mua115.910K290934.10443.708M12.290.21900.00
SPK SPARK NEW ZEALAND NPV
5.08-1.07%-0.06Mua983.096K4999043.169.620B23.080.225083.00
Tải thêm