FONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPVFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPVFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV

FONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FCG nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính FONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV.

Tỷ lệ giá trên doanh số của FCG là 0.16. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 2.90. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 17.99 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NZD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ