GENTRACK GROUP LIMITED NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GTK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GENTRACK GROUP LIMITED NPV

Doanh thu của GENTRACK GROUP LIMITED NPV trong năm ngoái lên tới 169.88 M NZD, phần lớn trong số đó — 147.94 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Utility, năm trước mang lại 108.21 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Anh Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GENTRACK GROUP LIMITED NPV 97.43 M NZD, và năm trước đó — 72.09 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia