Các công ty của Các công ty New Zealand hoạt động trong một ngành: phần mềm đã đóng gói

Danh sách sau có Các công ty New Zealand hoạt động trong cùng ngành, phần mềm đã đóng gói. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như GENTRACK GROUP LIMITED NPV hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như TRADE WINDOW HOLDINGS LTD NPV, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
877.598 M NZD8.48 NZD−0.24%28.342 K0.6588.240.10 NZD+211.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VGLVISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED NPV (POST CONSOLIDATION)
465.399 M NZD1.97 NZD+1.55%82.849 K0.40−0.06 NZD−38.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SKOSERKO LIMITED NPV
420.837 M NZD3.50 NZD−2.23%211.417 K5.10−0.15 NZD+53.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ERDEROAD LIMITED NPV
160.218 M NZD0.87 NZD+2.35%133.707 K4.21−0.04 NZD−94.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BPGBLACK PEARL GROUP LIMITED NPV
37.317 M NZD0.70 NZD+1.45%4.324 K0.07−0.17 NZD0.00%Dịch vụ Công nghệ
PYSPAYSAUCE LTD NPV
33.131 M NZD0.235 NZD0.00%16.607 K0.71−0.00 NZD+76.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TWLTRADE WINDOW HOLDINGS LTD NPV
21.681 M NZD0.185 NZD+2.78%6.97 K0.33−0.07 NZD0.00%Dịch vụ Công nghệ