MANAWA ENERGY LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MNW nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MANAWA ENERGY LTD NPV

Doanh thu của MANAWA ENERGY LTD NPV trong năm ngoái lên tới 436.80 M NZD, phần lớn trong số đó — 216.07 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wholesale Electricity. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MANAWA ENERGY LTD NPV 436.78 M NZD, và năm trước đó — 321.51 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia