MANAWA ENERGY LTD NPVMANAWA ENERGY LTD NPVMANAWA ENERGY LTD NPV

MANAWA ENERGY LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MNW nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MANAWA ENERGY LTD NPV.

Tỷ lệ giá trên doanh số của MNW là 3.44. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 13.23. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 238.00 người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NZD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ