Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty New Zealand tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty New Zealand sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MERIDIAN ENERGY LIMITED NPV, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MANAWA ENERGY LTD NPV và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MELMERIDIAN ENERGY LIMITED NPV
16.179 B NZD6.100 NZD−2.40%3.704 M3.97185.410.03 NZD−74.73%3.30%
Theo dõi
IFTINFRATIL LIMITED ORD NPV
9.361 B NZD10.640 NZD−4.83%4.579 M2.8810.361.03 NZD−36.50%1.99%
Mua
MCYMERCURY NZ LTD NPV
9.089 B NZD6.690 NZD+2.61%2.254 M4.00198.520.03 NZD−89.53%4.04%
Theo dõi
CENCONTACT ENERGY LTD NPV
7.165 B NZD8.78 NZD−3.30%5.307 M8.3924.000.37 NZD+15.61%4.44%
Sức mua mạnh
VCTVECTOR LIMITED NPV
3.73 B NZD3.80 NZD+1.88%548.204 K4.2329.300.13 NZD−37.22%4.61%
Theo dõi
GNEGENESIS ENERGY LTD NPV
2.328 B NZD2.185 NZD+1.63%2.138 M4.1126.330.08 NZD+32.17%8.65%
Theo dõi
MNWMANAWA ENERGY LTD NPV
1.314 B NZD4.34 NZD+3.33%50.774 K1.0659.370.07 NZD−32.94%4.62%
Mua
NWFNEW ZEALAND WINDFARMS LIMITED NPV
48.399 M NZD0.137 NZD+3.01%46.077 K0.42−0.03 NZD−330.46%0.38%