SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPVSUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPVSUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV

SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SUM nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SUM trong nửa năm trước là 143.18 M NZD, cao hơn 12.46% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 303.26 M NZD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NZD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY