SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SUM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV

Doanh thu của SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV trong năm ngoái lên tới 238.30 M NZD, phần lớn trong số đó — 144.63 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Care Fees and Village Services, năm trước mang lại 126.88 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV 238.71 M NZD, và năm trước đó — 205.35 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia