Australia 200Australia 200Australia 200

Australia 200

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh

Các câu hỏi thường gặp

Giá trị hiện tại của Australia 2008.030,2 AUD — đã tăng 0,17% trong 24 giờ qua. Theo dõi chỉ số chặt chẽ hơn trên Australia 200 biểu đồ.
Australia 200 đạt mức báo giá cao nhất vào 12 thg 7, 20248.055,3 AUD. Xem thêm dữ liệu trên Australia 200 biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của Australia 2003.109,7 AUD. Mức này đạt được vào 9 thg 3, 2009. Xem thêm dữ liệu trên Australia 200 biểu đồ.
Giá trị của Australia 200 đã tăng 1,70% trong tuần qua, kể từ tháng trước, đã tăng 3,91%, và trong năm qua, đã tăng 9,53%, Theo dõi tất cả các thay đổi trên Australia 200 biểu đồ.
Australia 200 chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ Australia 200 hoặc đầu tư vào các cấu phần.