ALK-ABELLO B A/SALK-ABELLO B A/SALK-ABELLO B A/S

ALK-ABELLO B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALK_B nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ALK-ABELLO B A/S trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của ALK_B trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 1.10 DKK trong khi ước tính là 0.98 DKK, gây bất ngờ đến 12.63%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.35 B DKK mặc dù con số ước tính là 1.35 B DKK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.65 DKK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 1.29 B DKK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ALK_B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên