AQUAPORIN A/SAQUAPORIN A/SAQUAPORIN A/S

AQUAPORIN A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AQP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AQUAPORIN A/S

Doanh thu của AQUAPORIN A/S trong năm ngoái lên tới 59.50 M DKK, phần lớn trong số đó — 38.80 M DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Drinking Water, năm trước mang lại 22.97 M DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của APAC — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AQUAPORIN A/S 38.05 M DKK, và năm trước đó — 18.45 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia