DJURSLANDS BANK A/SDJURSLANDS BANK A/SDJURSLANDS BANK A/S

DJURSLANDS BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DJUR nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính DJURSLANDS BANK A/S, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của DJUR trong quý trước là 204.22 M DKK, và thấp hơn 2.54% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 63.35 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM