GENMAB A/SGENMAB A/SGENMAB A/S

GENMAB A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GMAB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GENMAB A/S

Doanh thu của GENMAB A/S trong năm ngoái lên tới 16.47 B DKK, phần lớn trong số đó — 16.47 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Antibody Therapeutics, năm trước mang lại 14.60 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GENMAB A/S 16.05 B DKK, và năm trước đó — 14.60 B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia