GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/SGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/SGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S

GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GREENH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S

Doanh thu của GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S trong năm ngoái lên tới 41.98 M DKK, phần lớn trong số đó — 40.21 M DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Power-to-X, năm trước mang lại 9.71 M DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Anh Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S 24.93 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia