HVIDBJERG BANK A/SHVIDBJERG BANK A/SHVIDBJERG BANK A/S

HVIDBJERG BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HVID nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HVIDBJERG BANK A/S

Tổng tài sản của HVID trong Q1 24 là 2.08 B DKK, tăng 1.20% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.87% trong Q1 24 tới 1.83 B DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY