NEXCOM A/SNEXCOM A/SNEXCOM A/S

NEXCOM A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NEXCOM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEXCOM A/S

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEXCOM A/S 11.47 M DKK, và năm trước đó — 7.83 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia