NORTH MEDIA A/SNORTH MEDIA A/SNORTH MEDIA A/S

NORTH MEDIA A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NORTHM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NORTH MEDIA A/S

Doanh thu của NORTH MEDIA A/S trong năm ngoái lên tới 949.00 M DKK, phần lớn trong số đó — 784.60 M DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, FK Distribution, năm trước mang lại 836.50 M DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NORTH MEDIA A/S 907.34 M DKK, và năm trước đó — 948.52 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia