NOVO NORDISK B A/SNOVO NORDISK B A/SNOVO NORDISK B A/S

NOVO NORDISK B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NOVO_B nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của NOVO NORDISK B A/S trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của NOVO_B trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 5.68 DKK trong khi ước tính là 5.22 DKK, gây bất ngờ đến 8.72%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 65.35 B DKK mặc dù con số ước tính là 63.43 B DKK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 5.55 DKK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 67.87 B DKK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của NOVO_B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên