SYDBANK A/SSYDBANK A/SSYDBANK A/S

SYDBANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SYDB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SYDBANK A/S

Doanh thu của SYDBANK A/S trong năm ngoái lên tới 7.35 B DKK, phần lớn trong số đó — 6.61 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Banking, năm trước mang lại 4.74 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SYDBANK A/S 7.00 B DKK, và năm trước đó — 5.23 B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia