TRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AGTRIFORK GROUP AG

TRIFORK GROUP AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

145,370,00 0,00%
Các chuyên gia 4 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho TRIFOR có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 4 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho TRIFOR trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS TRIFOR trong quý vừa qua là 0,45 DKK mặc dù ước tính là 0,82 DKK. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 0,82 DKK. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của TRIFORK GROUP AG để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu TRIFORK GROUP AG dự kiến sẽ đạt ‪431,48 M‬ DKK. Hãy xem doanh thu và thu nhập của TRIFORK GROUP AG để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của TRIFOR145,37 DKK với giá ước tính tối đa là 150,41 DKK và giá ước tính tối thiểu là 135,34 DKK. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem TRIFORK GROUP AG biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức TRIFORtin tức thị trường chứng khoán.