TORM PLC ATORM PLC ATORM PLC A

TORM PLC A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRMD_A nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TORM PLC A trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của TRMD_A trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 15.66 DKK trong khi ước tính là 15.18 DKK, gây bất ngờ đến 3.20%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.29 B DKK mặc dù con số ước tính là 2.36 B DKK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 13.94 DKK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 2.26 B DKK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của TRMD_A trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên