TORM PLC ATORM PLC ATORM PLC A

TORM PLC A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRMD_A nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TORM PLC A

Doanh thu của TORM PLC A trong năm ngoái lên tới 10.27 B DKK, phần lớn trong số đó — 10.28 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tanker, năm trước mang lại 10.20 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Global — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TORM PLC A 10.48 B DKK, và năm trước đó — 10.22 B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia