TORM PLC A

TRMD_AOMXCOP
TRMD_A
TORM PLC AOMXCOP
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TRMD_A nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TORM PLC A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TRMD_A là 17.13B DKK. EPS TTM của công ty là 29.05 DKK, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 7.29. Ngày thu nhập tiếp theo của TORM PLC A là 9 Tháng 3, ước tính là 16.58 DKK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu