MANDATUM OYJMANDATUM OYJMANDATUM OYJ

MANDATUM OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MANTA nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MANDATUM OYJ.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường MANTA, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q4 '22
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền