TIETOEVRY CORPORATIONTIETOEVRY CORPORATIONTIETOEVRY CORPORATION

TIETOEVRY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIETO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TIETOEVRY CORPORATION

Doanh thu của TIETOEVRY CORPORATION trong năm ngoái lên tới 2.85 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.07 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Data Evry Tech Services. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Na Uy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TIETOEVRY CORPORATION 948.60 M EUR, và năm trước đó — 1.02 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia