SJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF

SJOVA OMXICE
SJOVA
SJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SJOVA

Tóm tắt tài chính của SJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SJOVA là 38.003B ISK. EPS TTM của công ty là 7.26 ISK, tỷ suất cổ tức là 9.69% và P/E là 4.46.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu