BILLERUD AKTIEBOLAG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BILL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BILLERUD AKTIEBOLAG

Doanh thu của BILLERUD AKTIEBOLAG trong năm ngoái lên tới 41.22 B SEK, phần lớn trong số đó — 21.51 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Paper, năm trước mang lại 8.13 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BILLERUD AKTIEBOLAG 12.72 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia