INSTALCO ABINSTALCO ABINSTALCO AB

INSTALCO AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INSTAL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INSTALCO AB

Doanh thu của INSTALCO AB trong năm ngoái lên tới 14.28 B SEK, phần lớn trong số đó — 9.95 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Construction, năm trước mang lại 8.44 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INSTALCO AB 9.96 B SEK, và năm trước đó — 9.22 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia