SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SOBI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

Doanh thu của SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB trong năm ngoái lên tới 22.12 B SEK, phần lớn trong số đó — 10.83 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Haematology, năm trước mang lại 8.54 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 7.36 B SEK, và năm trước đó — 6.05 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia