SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SOBI nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB.

Tỷ lệ giá trên doanh số của SOBI là 3.97. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 14.25. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.77 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: SEK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ