STORSKOGEN GROUP AB SER. BSTORSKOGEN GROUP AB SER. BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B

STORSKOGEN GROUP AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STOR_B nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của STORSKOGEN GROUP AB SER. B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của STOR_B trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.10 SEK trong khi ước tính là 0.12 SEK, gây bất ngờ đến -20.83%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 8.36 B SEK mặc dù con số ước tính là 8.34 B SEK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.21 SEK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 8.92 B SEK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của STOR_B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên