STORSKOGEN GROUP AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STOR_B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu STORSKOGEN GROUP AB SER. B

Doanh thu của STORSKOGEN GROUP AB SER. B trong năm ngoái lên tới 36.01 B SEK, phần lớn trong số đó — 13.29 B SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Industry, năm trước mang lại 5.19 B SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại STORSKOGEN GROUP AB SER. B 18.26 B SEK, và năm trước đó — 12.25 B SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia