INVL BALTIC FARMLAND

OMXVSEINL1L
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INL1L nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INVL BALTIC FARMLAND với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của INL1L là 25.182M EUR. EPS TTM của công ty là 0.52 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.92% và P/E là 15.08.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu