PHILLY SHIPYARD ASAPHILLY SHIPYARD ASAPHILLY SHIPYARD ASA

PHILLY SHIPYARD ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PHLY nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của PHILLY SHIPYARD ASA

Tổng tài sản của PHLY cho Q1 24 là2.80 B NOK, ít hơn 6.51% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.66% trong Q1 24 tới 2.82 B NOK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY