AAA

ARTHALAND CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCO nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ARTHALAND CORPORATION.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ALCO là 0.38. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 13.08. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 153.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ