APEX MINING COMPANY, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu APEX MINING COMPANY, INC.

Doanh thu của APEX MINING COMPANY, INC. trong năm ngoái lên tới 10.31 B PHP, phần lớn trong số đó — 10.31 B PHP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mining, năm trước mang lại 7.41 B PHP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại APEX MINING COMPANY, INC. 10.31 B PHP, và năm trước đó — 7.41 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia