MONDE NISSIN CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MONDE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MONDE NISSIN CORPORATION

Doanh thu của MONDE NISSIN CORPORATION trong năm ngoái lên tới 73.88 B PHP, phần lớn trong số đó — 58.49 B PHP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Asia-Pacific Branded Food and Beverage, năm trước mang lại 54.04 B PHP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MONDE NISSIN CORPORATION 55.02 B PHP, và năm trước đó — 50.36 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia