MONDE NISSIN CORPORATIONMONDE NISSIN CORPORATIONMONDE NISSIN CORPORATION

MONDE NISSIN CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MONDE nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MONDE NISSIN CORPORATION.

Tỷ lệ giá trên doanh số của MONDE là 2.33. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 13.91. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 3.27 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ