MANILA WATER COMPANY, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MWC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MANILA WATER COMPANY, INC.

Doanh thu của MANILA WATER COMPANY, INC. trong năm ngoái lên tới 30.38 B PHP, phần lớn trong số đó — 24.11 B PHP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Manila Concession and Head Office, năm trước mang lại 17.63 B PHP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MANILA WATER COMPANY, INC. 31.16 B PHP, và năm trước đó — 23.50 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia