NICKEL ASIA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NIKL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NICKEL ASIA CORPORATION

Doanh thu của NICKEL ASIA CORPORATION trong năm ngoái lên tới 27.75 B PHP, phần lớn trong số đó — 25.74 B PHP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mining, năm trước mang lại 26.25 B PHP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NICKEL ASIA CORPORATION 16.97 B PHP, và năm trước đó — 19.45 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia