ORIENTAL PENINSULA RES GROUPORIENTAL PENINSULA RES GROUPORIENTAL PENINSULA RES GROUP

ORIENTAL PENINSULA RES GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ORE nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ORIENTAL PENINSULA RES GROUP

Tổng tài sản của ORE trong Q1 24 là 10.56 B PHP, tăng 10.71% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 50.33% trong Q1 24 tới 3.29 B PHP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY