PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.

PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PHR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.

Tổng tài sản của PHR trong Q3 23 là 18.89 B PHP, tăng 0.15% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 8.17% trong Q3 23 tới 15.23 B PHP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PHP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY