SM INVESTMENTS CORPORATIONSM INVESTMENTS CORPORATIONSM INVESTMENTS CORPORATION

SM INVESTMENTS CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SM nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SM INVESTMENTS CORPORATION trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của SM trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 17.66 PHP trong khi ước tính là 16.52 PHP, gây bất ngờ đến 6.91%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 163.75 B PHP mặc dù con số ước tính là 175.59 B PHP. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 16.48 PHP còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 149.19 B PHP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của SM trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên