SM INVESTMENTS CORPORATIONSM INVESTMENTS CORPORATIONSM INVESTMENTS CORPORATION

SM INVESTMENTS CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SM nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SM INVESTMENTS CORPORATION, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SM trong quý trước là163.75 B PHP, và cao hơn 14.65% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 21.11 B PHP.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY