CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.

CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TECH nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.

Tổng tài sản của TECH cho Q3 23 là16.77 B PHP, ít hơn 0.51% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 8.41% trong Q3 23 tới 4.48 B PHP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PHP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY