WILCON DEPOT, INC.WILCON DEPOT, INC.WILCON DEPOT, INC.

WILCON DEPOT, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WLCON nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của WILCON DEPOT, INC.

Tổng tài sản của WLCON trong Q4 23 là 39.78 B PHP, tăng 4.13% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 5.00% trong Q4 23 tới 17.27 B PHP.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY